BM Parklane

 

Cadangan Pembangunan Bercampur yang terdiri daripada fasa 2:1 blok
apartment 21 tingkat (strata) yang terdiri daripada 4 tingkat podium letak
kereta,28 unit kedai (278 unit) di atas lot 638,1549 hingga 1561,1590 & 1591,
Jalan Ciku Sek. 3, Bandar Bukit Mertajam, Seberang Perai Tengah,Penang
untuk Tetuan Rank City Sdn Bhd.